Český výrobce produktů pro firemní prezentaci

Obchodní podmínky

Kontaktní informace:

Prodávající:
QPV spol. s r.o.
Telefon: 724008127
E-maily ohledně objednávek: e-shop@qpv.cz
E-maily na provozovatele: info@qpv.cz

Doručovací adresa:
QPV spol.s r.o.
Budišov 169
675 03 Budišov 

Fakturační adresa:
QPV spol.s r.o.
Vídeňská 297/99
63900 Brno

FAKTURAČNÍ ADRESA NESLOUŽÍ K ZASÍLÁNÍ REKLAMACÍ A VRATEK.

Bankovní spojení Raiffeisenbank:

Pro platby v CZK:
7985073002/5500

Pro platby v EUR:
IBAN: CZ 16 55 00 0000 0079 8507 3002
BIC: RZBCCZPP

 

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje zde uvedené obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.

Prodávající: QPV spol. s r.o.

Kupující: spotřebitel, který objednává zboží u prodávajícího

Daňový doklad:

Daňový doklad  je vystavený prodávajícím a obsahuje zákonem stanovené minimum náležitostí.

Objednávka, kupní smlouva:

a) Objednávka učiněná v e-shopu, e-mailem nebo písemně, je návrhem kupní smlouvy. Za správnost předaných dat, které jsou nedílnou součástí objednávky, odpovídá v plném rozsahu spotřebitel. Případné vícenáklady plynoucí z dodání chybných dat nese v plném rozsahu spotřebitel.

b) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů. Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny) oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky.

c) Potvrzením objednávky stvrzuje spotřebitel souhlas s obchodními podmínkami, platnými v den podání objednávky.

d) Kupní smlouva je uzavřena odesláním e- mailového potvrzení objednaného zboží na e – mailovou adresu kupujícího.

e) Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku dokud není kupujícímu doručeno e-mailové potvrzení objednaného zboží na mailovou adresu kupujícího. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje dodat zboží bez závad s platným daňovým dokladem.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu.

3. Dodací lhůta

Zboží je expedováno nejdéle do 7 – mi pracovních dnů od potvrzeného termínu expedice v případě platby dobírkou nebo od přijetí platby na účet (v závislosti na zvoleném způsobu platby).

Pokud není požadované zboží skladem, bude zákazník obratem informován na uvedené kontakty a zboží bude doručeno v nejbližším možném termínu.

Ve zvláštních případech, u zboží na objednávku, je termín dodání uveden zvlášť vždy u konkrétního zboží.

Kupující bude v co nejkratší době od učinění objednávky informován o přijetí a jejím následném zpracování.

4. Cena a platba zboží

Uvedené ceny v e-shopu jsou platné v okamžiku objednání – nejedná-li se o tiskovou chybu, viz bod 1 (odstavec Objednávka, kupní smlouva – písmeno a)).

Kupní cenu zboží lze uhradit následujícím způsobem:

  1. Dobírkou – v místě určeném kupujícím v objednávce
  2. Převodem na účet Prodávajícího
  3. Hotově při převzetí na adrese sídla společnosti Prodávajícího

– Kromě kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením – do 30 kg – 50 Kč.

– V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

– Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej přiloží k zásilce v papírové formě.

5. Cena dopravného

Při dodání zboží bude kupujícímu účtováno dopravné dle zvoleného dopravce a dle zvoleného typu platby. Výše dopravného pro danou objednávku se zobrazí v košíku při rekapitulaci objednávky.

OSOBNÍ ODBĚRY:

Osobní odběry zboží jsou možné na adrese sídla společnosti:
QPV spol.s r.o.
Vídeňská 297/99, Brno 639 00.

Bankovní spojení Raiffeisenbank:

Pro platby v CZK:
7985073002/5500

Pro platby v EUR:
IBAN: CZ 16 55 00 0000 0079 8507 3002
BIC: RZBCCZPP

6. Reklamace (právo z vadného plnění)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)

Reklamaci nelze uplatnit při:

– běžném opotřebení výrobku

– nesprávném použití výrobku

– poškození výrobku zaviněném nesprávnou údržbou

Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží během přepravy.

Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne převzetí předmětu reklamace. Prodávající o výsledku reklamace obratem vyrozumí spotřebitele.

Adresa pro zasílání reklamací: QPV spol.s r.o. Budišov 169 , 675 03 Budišov

8. Odstoupení od smlouvy

a) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

b) Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží či materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Stejně tak prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

9. Zákaznický účet

a) Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

b) Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

c) Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

d) Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

e) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

f) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

10. Ochrana osobních dat

Odesláním objednávky kupující souhlasí se zařazením svých údajů do databáze prodávajícího.

Prodávající se zavazuje neposkytnout tyto údaje třetím osobám.

Majitel a provozovatel QPV spol. s r.o. je podle zákona 101/2000 Sb. § 16 registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů a je dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) správcem osobních údajů. Více v Podmínky ochrany osobních údajů.

11. Osobní konzultace

Pokud si nejste svým výběrem jisti, rádi vám pomůžeme, kontaktujte nás prosím na uvedeném e-mailu: info@qpv.cz.

Upozornění: Bez písemného svolení majitele webu www.qpv.cz není dovoleno kopírovat texty popisu zboží či fotografie a používat je pro komerční užití!

12. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz